March 17, 2024

Hur mycket sjuklön får jag?

Hur mycket sjuklön får jag?

Att bli sjuk och behöva stanna hemma från arbetet är något som de flesta av oss upplever någon gång. En av de vanligaste frågorna som uppstår i detta sammanhang är "Hur mycket sjuklön får jag?". I den här artikeln går vi igenom de grundläggande principerna för sjuklön i Sverige, så att du kan förstå dina rättigheter och vad du kan förvänta dig ekonomiskt när du är sjuk.

Vad är sjuklön?

Sjuklön är den ersättning du får från din arbetsgivare när du är sjuk och inte kan arbeta. I Sverige regleras sjuklön genom sjuklönelagen, som säkerställer att arbetstagare får ekonomiskt stöd under kortare sjukfrånvaro.

Beräkning av sjuklön

Sjuklönen beräknas som en procentandel av din ordinarie lön. Generellt sett betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80% av din vanliga lön. Det finns dock några viktiga punkter att komma ihåg:

Karensavdrag: Första dagen i en sjukperiod är en karensdag, vilket innebär att ingen lön eller ersättning utbetalas den dagen.

Sjuklönens längd: Arbetsgivaren betalar sjuklön från och med dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden.

Sjukpenning från Försäkringskassan

Efter de första 14 dagarna i en sjukperiod övergår ansvaret för ersättning till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning. Sjukpenningen är vanligtvis lägre än den lön du får från din arbetsgivare.

Viktiga faktorer att tänka på

Din anställningsform: Din rätt till sjuklön och hur den beräknas kan variera beroende på om du är tillsvidareanställd, visstidsanställd eller egenföretagare.

Anmälan av sjukfrånvaro: Kom ihåg att snabbt meddela din arbetsgivare om din sjukfrånvaro.

Läkarintyg: Efter en viss period av sjukfrånvaro kan din arbetsgivare kräva ett läkarintyg.

Att förstå hur mycket sjuklön du får är viktigt för att kunna planera din ekonomi vid sjukdom. Genom att känna till reglerna kring sjuklön och sjukpenning kan du bättre hantera ekonomiska påfrestningar under sjukdagar. Kom ihåg att varje arbetsgivare kan ha olika regler och villkor, så det är alltid bra att kontrollera ditt anställningsavtal och prata med din arbetsgivare eller HR-avdelning för specifik information relaterad till din situation.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi