November 9, 2023

Aktiebolag eller enskildfirma? Del 1

Aktiebolag eller Enskild firma? Del 1

Enskilt bolag och aktiebolag är två olika bolagsformer i Sverige, och de har olika strukturer, regler och ansvarsområden. Här är en guide som belyser några av de viktigaste skillnaderna mellan de två.

Ägarstruktur och Ansvar

Enskilt bolag (Enskild firma)

Ägare: Ägs av en person.

Ansvar: Ägaren har personligt och obegränsat ansvar för företagets skulder.

Aktiebolag:

Ägare: Kan ha en eller flera ägare (aktieägare).

Ansvar: Aktieägarens ansvar är begränsat till den insatta kapitalinsatsen.

Startkapital

Enskilt bolag:

Inget krav på startkapital.

Aktiebolag:

Kräver ett minimikapital. För närvarande (senast uppdaterad information i januari 2023) är minimikapitalet 25 000 SEK.

Skatter och Avgifter

Enskilt bolag:

Ägaren betalar skatt på överskottet direkt i den privata deklarationen.

Inkomsten påverkar även ägarens sociala avgifter och eventuell statlig inkomstskatt.

Aktiebolag:

Bolaget betalar en bolagsskatt på vinsten.

Ägarna beskattas vidare endast för utdelning och lön från företaget.

Företagsnamn och Firma

Enskilt bolag:

Företagsnamnet skyddas inte automatiskt och registrering av firma är valfritt.

Aktiebolag:

Måste registrera och skydda sitt företagsnamn.

Årsredovisning

Enskilt bolag:

Mindre krav på ekonomisk rapportering och ingen plikt att offentliggöra bokslut.

Aktiebolag:

Strängare krav på redovisning och årsredovisningen måste skickas in till Bolagsverket varje år.

Juridisk Person

Enskilt bolag:

Har ingen egen juridisk person, det är ägaren som är juridisk person.

Aktiebolag:

Är en egen juridisk person, skild från ägarna.

Beslutsfattande

Enskilt bolag:

Enklare beslutsstruktur, där ägaren har full kontroll och beslutsrätt.

Aktiebolag:

Kan ha en mer komplex beslutsstruktur beroende på antalet ägare och styrelsemedlemmar.

Sammanfattningsvis

Välj Enskilt bolag om:
  • Du vill ha en enkel och flexibel struktur.
  • Du vill undvika komplexa redovisningskrav
  • Du inte behöver skilja på personlig och företagets ekonomi

Välj Aktiebolag om:

  • Du vill ha begränsat personligt ansvar.
  • Du planerar att växa och/eller ta in externt kapital
  • Du vill separera företaget och din personliga ekonomi

Denna guide belyser några av de mest markanta skillnaderna mellan ett enskilt bolag och ett aktiebolag i Sverige. Det finns fler aspekter att överväga, och det kan vara klokt att konsultera en jurist eller ekonomisk rådgivare för mer djupgående råd och stöd i valet mellan bolagsformer.


Läs gärna även Del 2 för fler intressanta punkter om skillnader på ett Aktiebolag och en Enskild firma.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi