November 9, 2023

Vad kan jag göra för avdrag i ett aktiebolag?

Vad kan jag göra för avdrag i ett aktiebolag?

Skatteavdrag i ett aktiebolag innebär att företaget drar av olika kostnader och utgifter från sin skattepliktiga inkomst för att minska det belopp som ska beskattas. Skattesystemet är komplicerat och regler och satser kan ändras över tid, så det är viktigt att konsultera med en skattekonsult eller Skatteverket för de senaste uppgifterna och specifik vägledning.

Det finns en rad kostnader som ett aktiebolag kan göra avdrag för. Här följer några generella exempel på kostnader som typiskt kan vara avdragsgilla i ett aktiebolag. Observera att detta är allmän information och det kan finnas undantag och specifika regler som behöver beaktas

Driftskostnader:

Kontorsmaterial, hyra, el och andra löpande kostnader för att driva företaget.

Kostnader för reparation och underhåll av företagets tillgångar.

Lönekostnader:

Löner och andra ersättningar till anställda.

Sociala avgifter och andra relaterade kostnader.

Avskrivningar:

Avdrag för värdeminskning av företagets tillgångar, såsom maskiner, byggnader och andra anläggningstillgångar

Räntekostnader:

Ränta på företagets lån kan ofta dras av.

Försäljnings- och marknadsföringskostnader:

Reklam, marknadsföring, och andra försäljningsfrämjande åtgärder.

Resekostnader:

Kostnader för affärsresor, inklusive boende, transport, måltider etc.

Representation:

Vissa typer av representation, till exempel kundmöten, är delvis avdragsgilla. Observera att det finns strikta regler och begränsningar för vilka typer av representation som är avdragsgilla och till vilket belopp.

Förlust:

Om företaget har en förlust kan denna i vissa fall kvittas mot framtida vinster.

Förbrukningsinventarier:

Kostnader för material och varor som används i företaget.

Observera att det finns flera detaljerade regler och undantag som gäller för varje typ av avdrag. Det är också viktigt att all dokumentation och kvitton som stödjer avdragen behöver sparas i minst sju år enligt bokföringslagen.

För att få en helt korrekt och aktuell bild av vad som gäller för ditt specifika företag och situation är det alltid rekommenderat att du konsulterar en revisor eller skatteexpert som har aktuell och relevant kunskap om svenska skatteregler och bestämmelser.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi