November 15, 2023

Vad är semesterersättning? Del 1.

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en form av kompensation som en anställd i Sverige får när de inte har tagit ut all sin lagstadgade semester. I Sverige har alla arbetstagare rätt till semester och semesterlön enligt semesterlagen. När en anställd slutar sin anställning, eller om de av någon anledning inte har möjlighet att ta ut sin semester, ska de få ersättning för de semesterdagar de inte tagit.

Semesterersättningen beräknas på det löneunderlag som den anställde har tjänat in under intjänandeåret (det år som föregår semesteråret) och ska motsvara den semesterlön de skulle fått om de hade tagit ut semesterdagarna. Om en anställd till exempel har ett antal dagar semester tillgodo när de avslutar sin anställning, ska de få dessa dagar utbetalda i pengar.

I Sverige har anställda rätt till minst 25 dagars semester per år, och semesterlönen är normalt sett 12% av den anställdes totala löneunderlag om de har semesterlön enligt lön under semester, eller 0,43% av löneunderlaget per semesterdag om de har semesterlön enligt semestertillägg. Det finns olika sätt att beräkna semesterersättningen beroende på vilken typ av semesterlön den anställde har, och beräkningen kan påverkas av olika kollektivavtal.

Om man inte tar ut all sin semester under ett år kan man normalt överföra en viss mängd dagar till nästa semesterår. Reglerna för hur många dagar man får spara och över hur lång tid kan variera beroende på vad som står i kollektivavtal eller anställningsavtal.

När får man semesterersättning direkt på lönen?

Semesterersättning betalas vanligtvis ut direkt på lönen i några specifika situationer:

Vid timanställning eller visstidsanställning: Om du arbetar som timanställd eller på en visstidsanställning (där du till exempel endast arbetar under en specifik period) och inte har möjlighet att ta ut din semester, får du ofta semesterersättning utbetald tillsammans med din lön. Detta sker för att kompensera för att du inte har möjlighet att nyttja din semesterledighet.

Vid anställningens slut: När du avslutar en anställning, oavsett anställningstyp, ska du få utbetalt för de semesterdagar du har intjänat men inte använt. Dessa semesterdagar betalas ut som semesterersättning på din slutlön.

Enligt avtal: Vissa arbetsavtal eller kollektivavtal kan ha speciella regler där semesterersättning betalas ut löpande tillsammans med lönen istället för att den anställde tar ut ledighet. Detta är dock mindre vanligt och brukar vara något som förhandlas fram i speciella fall.

Semesterersättningen beräknas utifrån en procentsats av din lön. I Sverige är det vanligt att semesterersättningen är 12% för anställda med semesterlön enligt lön under semester, eller 0,43% av den fasta lönen per semesterdag för de som har rörlig lön eller lön enligt schablonmetoden. Dessa procenttal kan dock variera beroende på bransch och kollektivavtal.

Det är viktigt att notera att reglerna kan variera mellan olika branscher och arbetsplatser, beroende på vilket kollektivavtal som gäller. Dessutom kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om andra lösningar som passar bägge parter. Om du är osäker på hur det fungerar på din arbetsplats kan du kontrollera ditt anställningsavtal eller prata med din arbetsgivare eller fackliga representant.

Vad händer om jag är sjuk under semestern?

Om du blir sjuk före eller under din semester i Sverige, finns det regler som skyddar dig. Enligt svensk semesterlag har du rätt att avbryta din semester om du blir sjuk. Det är dock viktigt att du följer rätt förfarande för att omvandla semesterdagarna till sjukdagar. Här är de steg du bör ta:

Anmälan om sjukdom: Du måste anmäla till din arbetsgivare att du är sjuk så snart som möjligt. Många arbetsgivare kräver att du gör det från första sjukdagen, precis som vid en vanlig sjukanmälan.

Läkarintyg: Om sjukdomen varar längre än de första sjukdagarna kan arbetsgivaren begära ett läkarintyg. Reglerna kring när läkarintyg krävs kan variera beroende på arbetsplats och kollektivavtal, men enligt lag kan arbetsgivaren begära detta från och med den åttonde kalenderdagen av sjukfrånvaron. Under COVID-19-pandemin justerades dock dessa regler tillfälligt, så det är bra att kontrollera de aktuella reglerna.

Omvandling av semesterdag till sjukdag: Om du har rätt till sjuklön och har följt reglerna för anmälan och intyg, ska de dagar du är sjuk inte räknas som semesterdagar. Dessa dagar bör då omvandlas till sjukdagar, och du kan ta ut de semesterdagarna vid ett senare tillfälle.

Nytt uttag av semester: För de semesterdagar som omvandlats till sjukdagar kan du överenskomma med din arbetsgivare om nya datum för att ta ut din semester.

Tänk på att du som anställd har skyldigheten att informera din arbetsgivare om din sjukdom för att kunna omvandla semesterdagarna till sjukdagar. Och kom ihåg att olika arbetsgivare kan ha olika rutiner, så det är viktigt att känna till och följa din arbetsplatsens policy. Om du är osäker på vad som gäller just där du arbetar, bör du konsultera ditt anställningsavtal eller din personalhandbok, alternativt kontakta din personalavdelning eller ditt fackförbund.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi