November 9, 2023

Vad är en förmån? Allt du behöver veta!

Vad är en förmån? Allt du behöver veta!

Förmåner på arbetsplatser är inte bara en trevlig bonus för anställda, utan de är också en viktig faktor för att attrahera och behålla talanger i dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Att förstå förmåner och förmånsvärde kan hjälpa företag att skapa en lockande arbetsplatskultur och säkerställa att de drar nytta av investeringen i sina anställdas välbefinnande.

Att förstå begreppet förmån är viktigt, inte bara för arbetsgivare utan även för anställda. I denna artikel dyker vi ner i vad en förmån faktiskt är, hur den fungerar, dess koppling till inkomst, de vanligaste förmånerna för anställda och hur man beräknar förmånsvärdet. Så oavsett om du är arbetsgivare som vill erbjuda förmåner eller anställd som vill förstå förmåner bättre, kommer den här artikeln att vara till stor nytta.

Hur fungerar en förmån?

En förmån är något extra utöver den vanliga lönen som en anställd mottar från sin arbetsgivare. Detta kan vara i form av varor, tjänster eller andra fördelar som erbjuds antingen gratis eller till ett reducerat pris. Syftet med att ge förmåner varierar men kan inkludera att locka eller behålla talanger, belöna prestation eller förbättra arbetsförhållandena.

Är en förmån en inkomst?

Ja, i skattesammanhang betraktas ofta förmåner som en form av inkomst. Även om de inte alltid ges i pengar, har de ett monetärt värde som kan vara skattepliktigt. I Sverige är många förmåner skattepliktiga, vilket innebär att den anställde kan behöva betala skatt på förmånsvärdet.

Typer av Förmåner

Det finns många olika typer av förmåner som företag kan erbjuda sina anställda.

Här är några exempel:

Hälso- och Sjukvård: Hälsoförsäkring, tandvård, och mental hälsovårdspaket.

Ekonomiska Förmåner: Bonusar, aktieoptioner, och pensionssparandeplaner.

Flexibilitet: Flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, och ledighet för familjeomsorg.

Företagskultur: Företagsevenemang, teamaktiviteter, och utbildningsmöjligheter.

Arbetsmiljö: Moderna kontor, träningsmöjligheter, och fritidsutrymmen.

Transport: Förmåner som företagsbilar eller subventionerade kollektivtrafikkort.

Skattefria förmåner

Det finns vissa förmåner på arbetsplatsen som är skattefria för den anställde, under förutsättning att de uppfyller vissa villkor och inte överstiger vissa gränser.

Här är några exempel på skattefria förmåner:

Friskvårdsbidrag: Arbetsgivaren kan erbjuda skattefria friskvårdsbidrag till de anställda för aktiviteter som främjar hälsa och välmående, såsom gymkort, simning eller motionsevenemang. Bidraget är skattefritt upp till en viss årlig gräns.

Företagskort för kollektivtrafik: Om arbetsgivaren tillhandahåller företagskort för kollektivtrafik till de anställda för arbetsresor är detta skattefritt.

Personalrabatter: Vissa rabatter som erbjuds av arbetsgivaren till de anställda för företagets produkter eller tjänster kan vara skattefria om de inte är avsevärt högre än de rabatter som allmänheten kan få.

Måltidskuponger: Måltidskuponger som erbjuds av arbetsgivaren för att täcka kostnader för arbetsrelaterade måltider är skattefria upp till en viss beloppsgräns per dag.

Pensionsförsäkring: Om arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring för de anställda som inte överstiger ett visst belopp är detta skattefritt för de anställda.

Utbildningsbidrag: Om arbetsgivaren erbjuder utbildningsbidrag för arbetsrelaterad utbildning och det inte är en förutsättning för anställningen, kan detta vara skattefritt.

Det är viktigt att notera att det finns specifika regler och begränsningar för varje förmån, och dessa kan ändras över tid. Dessutom finns det ofta krav på att förmånerna ska ha ett direkt koppling till arbetet och inte vara av privat karaktär. Det är därför viktigt att arbetsgivare och anställda konsulterar med Skatteverket eller en skattekonsult för att få exakt information om vilka förmåner som är skattefria i Sverige och under vilka villkor.

Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Förmånsvärdet beräknas utifrån vad den anställde skulle ha betalat för tjänsten eller produkten på den öppna marknaden. Det är skillnaden mellan marknadspriset och den summa den anställde betalar (om någon) som utgör förmånsvärdet. Det är viktigt att komma ihåg att olika förmåner kan ha olika regler för hur de värderas. Det finns alltid specifika skatteregler och föreskrifter som styr hur förmånsvärde beräknas. Du bör rådfråga din lokala skattemyndighet för att se till att du följer rätt regler.

Sammanfattning

Förmåner kan ge stora fördelar för både arbetsgivare och anställda, men det är viktigt att ha en fullständig förståelse för hur de fungerar, hur de beskattas och hur de värderas. Genom att ha denna kunskap kan arbetsgivare erbjuda de mest attraktiva paketen och anställda kan göra informerade beslut om deras arbetsförhållanden och skattesituation.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi