November 13, 2023

Skillnaden mellan Tabellskatt och Engångsskatt

Skillnaden mellan Tabellskatt och Engångsskatt

Skattesystemet kan vara komplext, och när det kommer till tabellskatt och engångsskatt finns det ofta förvirring. Denna guide är här för att klargöra skillnaden mellan dessa två skatteformer och besvara dina mest brännande frågor.

Vad är tabellskatt?

Tabellskatt är den skatt som dras direkt från din månadslön. Den baseras på tabeller som Skatteverket tar fram, där skatten är anpassad efter din inkomst, din skattekommun och eventuell kyrkoskatt. Dessa tabeller hjälper arbetsgivaren att dra rätt mängd skatt varje månad, så att du i slutändan betalar den korrekta skatten för hela året.

Vad är engångsskatt?

Engångsskatt är en skatteform som tillämpas på engångsbelopp, exempelvis vid bonusar, arv, vissa försäkringsutbetalningar eller andra tillfälliga inkomster. Denna skatt dras direkt vid utbetalningstillfället.

Hur mycket skatt betalar man på engångsbelopp?

Engångsskatten är generellt högre än den reguljära tabellskatten. Ofta ligger den på 30%, men detta kan variera beroende på beloppets storlek och din sammanlagda årsinkomst. Eftersom det är svårt att förutse en persons totala inkomst för året vid tidpunkten för utbetalningen, tas en högre skatt ut för att undvika att personen hamnar i en skatteskuld vid årets slut.

Varför så hög skatt på engångsbelopp?

Engångsbelopp kan variera kraftigt i storlek och är ofta oförutsägbara. För att undvika risken att någon betalar för lite skatt under året, och sedan står inför en oväntad skatteskuld, har systemet utformats för att ta ut en högre skatt på engångsbelopp. Detta fungerar som en buffert. Om det visar sig att för mycket skatt har dragits, får den skattskyldige tillbaka överskottet vid årets skatteavräkning.

Sammanfattning

Tabellskatt och engångsskatt är två skatteformer som har sina egna specifika egenskaper och syften. Medan tabellskatt reglerar skatten på din reguljära inkomst, ser engångsskatten till att engångsbelopp beskattas korrekt och minskar risken för framtida skatteskulder.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi