November 17, 2023

Sjuklön – Allt du behöver veta

Sjuklön – Allt du behöver veta

När man stöter på sjukdom eller olycka och inte kan utföra sitt arbete är sjuklön ett viktigt begrepp att känna till. Sjuklön är en kritisk del av arbetslivet i Sverige, som ger stöd till anställda under perioder av sjukfrånvaro. Det är viktigt för både anställda och arbetsgivare att förstå hur sjuklön fungerar och när den ska betalas. I denna guide går vi igenom vad sjuklön är och hur det påverkar både anställda och arbetsgivare.

Vad menas med sjuklön?

Sjuklön är den ersättning en anställd mottar från sin arbetsgivare när denne är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Den syftar till att ge ekonomiskt stöd under den tid individen inte kan utföra sitt arbete.

Hur mycket får man i sjuklön av arbetsgivaren?

I Sverige, enligt lag, har en anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren från och med den andra dagen av sjukfrånvaron till och med den fjortonde dagen. Sjuklönen uppgår oftast till 80% av den anställdes ordinarie lön. Detta kan dock variera beroende på specifika kollektivavtal eller anställningsavtal.

Vad är skillnaden på sjuklön och sjukavdrag?

Medan sjuklön är den ersättning du får när du är sjuk, är sjukavdrag det belopp som dras av från din lön på grund av sjukdom. Karensavdraget är ett exempel på ett sjukavdrag som gäller för den första dagen av sjukfrånvaro. Således är sjuklön inkomsten du får när du är sjuk, medan sjukavdrag är det belopp du förlorar.

När måste man betala sjuklön?

Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön när en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycka, förutsatt att anställdes oförmåga att arbeta är styrkt, oftast genom ett läkarintyg. Sjuklön betalas från och med den andra sjukdagen (efter karensdagen) till och med den fjortonde sjukdagen.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi