November 14, 2023

Så Förbättrar du Likviditeten i Ditt Aktiebolag

Så Förbättrar du Likviditeten i Ditt Aktiebolag

Att säkerställa god likviditet är avgörande för alla aktiebolag. Likviditet är blodet som flödar genom företagets ekonomiska ådror och tillåter det att uppfylla sina kortfristiga åtaganden. Utan en hälsosam likviditet kan även de mest lönsamma företagen stöta på svårigheter. I den här artikeln djupdyker vi i vad som påverkar ett företags likviditet, identifierar när ett företag har god likviditet, förklarar hur man räknar ut företagets likviditet, och diskuterar hur hög likviditeten bör vara för optimal företagsdrift.

Vad påverkar företagets likviditet?

Likviditeten i ett aktiebolag kan påverkas av flera faktorer:

Kundfordringar: Långa betalningstider på fakturor kan strypa företagets tillgång till kontanter.

Lagerhållning: Stora lager binder kapital som annars kunde användas i verksamheten.

Kreditvillkor: Stränga kreditvillkor från leverantörer kan minska den finansiella flexibiliteten.

Ineffektiva processer: Otillräckliga interna processer kan leda till långsammare kassaflöden.

Investeringar: Stora investeringar i anläggningstillgångar kan minska tillgängliga kontanter.

När har ett företag god likviditet?

Ett aktiebolag anses ha god likviditet när det kontinuerligt kan täcka sina kortfristiga skulder utan att behöva sälja anläggningstillgångar eller ta stora lån. Detta innebär att företaget har tillräckligt med omsättningstillgångar, såsom kontanter och kundfordringar, för att möta sina omedelbara och kommande finansiella åtaganden.

Hur räknar man ut ett företags likviditet?

Det finns flera nyckeltal som kan användas för att mäta ett företags likviditet. De två vanligaste är:

Kassalikviditet (Current Ratio): Förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Beräknas genom formeln: Kassalikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder.

Balanslikviditet (Quick Ratio): Ett mer raffinerat mått som tar hänsyn till att vissa omsättningstillgångar, som lager, kan vara svårare att omsätta i kontanter snabbt. Beräknas genom formeln: Balanslikviditet = (Omsättningstillgångar - Lager) / Kortfristiga skulder.

Hur hög bör likviditeten vara?

Det idealiska likviditetstalet kan variera beroende på industri och företagets specifika situation. Generellt sett anses en kassalikviditet på över 1,0 vara tillfredsställande, då det indikerar att företaget har fler omsättningstillgångar än kortfristiga skulder. För balanslikviditet ses ett värde över 1 som starkt, då det visar att företaget kan täcka sina kortfristiga skulder utan att lita på försäljning av lager.

För att ständigt förbättra och upprätthålla god likviditet bör aktiebolag fokusera på att förbättra faktureringsrutiner, optimera lagerhållningen, förhandla fram bättre betalningsvillkor med leverantörer, och implementera effektiva interna processer. En proaktiv inställning till likviditetshantering säkerställer inte bara företagets förmåga att hantera skulder, utan också dess kapacitet att investera i tillväxt och innovation.

Med ett öga på likviditetstal och ett annat på strategiska beslut, kan ditt aktiebolag navigera den ekonomiska sjön med en stabil och tillförlitlig kurs. Kom ihåg, en sund likviditet är nyckeln till ett hållbart och framgångsrikt företagande.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi