November 9, 2023

Räkna ut timlön. Hur ska jag tänkta?

Räkna ut timlön. Hur ska jag tänkta?

En fråga som är vanlig och ofta kommer in till oss:

Jag har ett aktiebolag i Sverige. Om min man ska börja jobba på timlön och vara anställd och vi hade tänkt ta ut 1000 kr per timme som bolaget debiterar kund, hur mycket ska han då få i lön per timme

Svar:

Att bestämma en lämplig lön för en anställd i ditt aktiebolag involverar många faktorer och kan vara en komplex fråga. Generellt sett bör du beakta ett antal kostnader utöver bruttolönen när du bestämmer hur mycket bolaget ska debitera kunden och vad du ska betala i lön till din man. Här är några nyckelfaktorer du bör överväga:

Lönekostnader

Bruttolön: Det belopp som anställda erhåller före skatter och andra avdrag.

Arbetsgivaravgifter: 31.42% på bruttolönen, men detta kan variera.

Eventuella andra kostnader: T.ex. förmåner, försäkringar, pensioner, etc.

Övriga kostnader

Hyra, verktyg, material, och andra relaterade kostnader.

Företagets lönsamhet

Du behöver också beakta hur mycket företaget behöver tjäna för att vara lönsamt och täcka andra omkostnader och investeringar.

1000 kr/timme debiteras kunden, men det är viktigt att påpeka att härifrån måste du täcka alla ovanstående kostnader och också säkra företagets vinstmarginal.

Hur mycket ska din man få i lön?

Det finns ingen fast regel för hur mycket av det debiterade beloppet som ska utgöra lönen, eftersom det också måste täcka alla ovanstående kostnader och företagets lönsamhet. Men för att ge en förenklad bild:

Om du tar 1000 kr och drar av arbetsgivaravgiften (ca 31.42%) och säg, en ytterligare 20-30% för overhead och företagets lönsamhet, skulle det kunna ge en uppfattning om en möjlig lön.

Observera att 20-30% i exemplet ovan är en godtycklig siffra och du behöver anpassa den enligt ditt företags faktiska kostnader och önskad vinstmarginal.

Viktigt!

Var noga med att alla skatter och avgifter är korrekta och betalas i tid för att undvika problem med Skatteverket.

Se till att lönen och andra anställningsvillkor uppfyller arbetsrättsliga krav, och att lönen är rättvis och motiverande för den anställde.

Återigen, för att få exakta siffror och förstå alla faktorer som behöver beaktas, rekommenderas det starkt att konsultera med en revisor eller en lönekonsult.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi