November 10, 2023

Ny lag: Tillfällig skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen

Ny lag: Tillfällig skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen

Erbjuder er personal möjlighet att ladda sina elbilar på arbetsplatsen och undrar ni över hur det påverkar förmånsbeskattningen? Nedan finns en kort beskrivning av de nya reglerna som rör tillfällig skattefrihetför elbilsladdning på arbetsplatsen.

Riksdagen har beslutat att temporärt upphäva förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som laddar sina bilar på arbetsplatsen. Detta tillfälliga skatteundantag börjar gälla från och med den 1 juli 2023 och varar fram till den 30 juni 2026. Syftet med detta tillfälliga undantag är att främja övergången till miljövänliga fordon och uppmuntra användningen av laddbara fordon för arbetsresor istället för mindre hållbara alternativ. Dessutom är tanken att minska den administrativa bördan för både arbetsgivare och anställda.

Vad gäller generellt när det kommer till förmånsbeskattning fördrivmedel? Om ett företag betalar för drivmedel för de anställdas privata resor ska de normalt sett beskattas för denna förmån. Detta gäller oavsett om den anställda använder en förmånsbil eller sin privata bil och oavsett vilket drivmedel som används, inklusive el. Förmånsvärdet beräknas baserat på antalet körda privatmil, totala körda mil och marknadsvärdet för drivmedelskostnaden. När det kommer till el beräknas förmånsvärdet utifrån marknadsvärdet per kilowattimme och antalet kilowattimmar som används för laddning. Om den anställde delvis betalar för drivmedlet ska förmånsvärdet justeras ned med det belopp som den anställde betalar. Om drivmedlet används för en förmånsbil, multipliceras marknadsvärdet för den använda mängden drivmedel vid privatkörning med 1,2 för att beräkna förmånsvärdet. Arbetsgivaren ska betalaarbetsgivaravgifter baserat på samma underlag som den anställdes förmånsvärde.

Vad innebär då detta tillfälliga undantag för arbetsgivare? Undantaget från förmånsbeskattning som nyligen införts gäller endastelbilsladdning som sker på arbetsplatsen. Det innebär att laddning vidoffentliga laddstationer som den anställde betalar själv och sedan begärersättning för från arbetsgivaren inte omfattas av skattefriheten. Dessutom omfattar undantaget normalt inte laddning vid den anställdes bostad. Förarbetsgivare som erbjuder eller planerar att erbjuda sina anställda möjligheten att ladda sina elbilar på arbetsplatsen innebär detta undantag en minskning av den administrativa bördan och även minskade kostnader för arbetsgivaravgifter. Undantaget gäller för alla typer av företag, oavsett bransch och storlek.

 

Med ökande antal elbilar, särskilt hybridbilar, har det blivit allt mer utmanande för arbetsgivare att hantera förmånsbilar, tjänsteresor och laddningsstolpar. För anställda som kör hybridbilar både privat och i tjänsten, och som använder både bensin och el, blir det nästintill omöjligt att fastställa exakta kostnader för varje typ av resa eller värdet av förmånerna. Ytterligare komplexitet uppstår när elpriset varierar kraftigt. Därför är det välkommet att det nu införs skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen, vilket underlättar administrationen för arbetsgivare och ger anställda en förmånligare situation.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi