November 17, 2023

Måste jag betala skatt för alla förmåner jag får?

Måste jag betala skatt för alla förmåner jag får?

För många anställda är förmåner en välkommen extra bonus utöver den vanliga lönen. Men det finns ofta en skattemässig aspekt som behöver beaktas. I denna artikel går vi igenom grunderna för beskattning av förmåner, hur man kan beräkna den potentiella skatten och vilka undantag som kan tillämpas.

Vad krävs för att en förmån ska vara skattefri?

Inte alla förmåner beskattas. För att en förmån ska vara skattefri måste den uppfylla vissa kriterier fastställda av Skatteverket. Generellt sett gäller:

Förmånen ska vara av ringa värde. Det betyder att förmånen är mindre till sitt värde och inte ges regelbundet.

Den ska gälla för alla anställda inom företaget. Om endast en utvald grupp får förmånen, är det troligare att den blir skattepliktig.

Förmånen bör inte vara kontanter eller liknande, då dessa alltid beskattas.

Det finns specifika förmåner som kan vara skattefria under vissa omständigheter, som t.ex. mindre gåvor vid särskilda tillfällen eller vissa typer av personalvårdsförmåner.

Hur mycket skatt betalar man på förmåner?

Mängden skatt du betalar på en förmån beror på din marginalskattesats. Skatten kommer att variera beroende på din totala inkomst, inklusive både lön och förmånsvärde. Generellt sett kan du förvänta dig att betala skatt på mellan 30-50% av förmånsvärdet, beroende på din totala inkomst.

Hur mycket skatt på förmånsvärde?

Skatten på förmånsvärdet räknas ut baserat på förmånens marknadsvärde. Förmånsvärdet representerar det belopp du skulle ha betalat för förmånen om du köpt den själv på öppna marknaden. När du har fastställt förmånsvärdet multiplicerar du det med din marginalskattesats för att bestämma hur mycket skatt du behöver betala.

När ska förmåner beskattas?

Förmåner beskattas i det år de erhålls. Om du får en förmån i december 2023, beskattas den för inkomståret 2023. Ditt företag kommer att rapportera förmånsvärdet till Skatteverket, och det kommer att reflekteras på din deklaration.

Förmåner kan vara ett trevligt tillskott till din inkomst, men det är viktigt att vara medveten om de skattemässiga konsekvenserna. Genom att förstå grunderna i hur förmåner beskattas, kan du undvika överraskningar vid deklarationstid och göra informerade beslut om de erbjudanden du accepterar från din arbetsgivare.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi