November 15, 2023

Karensavdrag – Vad det är och hur det påverkar dig

Karensavdrag – Vad det är och hur det påverkar dig

När man pratar om sjuklön och frånvaro i arbetslivet dyker ofta begreppet "karensavdrag" upp. Men vad innebär det egentligen? I denna guide går vi igenom allt du behöver veta om karensavdrag.

Vad innebär ett karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag som görs från din lön den första dagen du är sjuk och därför inte kan arbeta. Det innebär att du som anställd inte får någon sjuklön den första sjukdagen. Syftet med karensdagen är att minska korttidsfrånvaron genom att göra det ekonomiskt mindre fördelaktigt att stanna hemma för mindre åkommor.

När får man karensavdrag?

Karensavdraget tillämpas oftast på den första sjukdagen. Om du skulle vara sjuk igen inom en femdagarsperiod efter en tidigare sjukdag räknas det inte som en ny karensdag.

Vilka får karensavdrag?

De flesta anställda i Sverige omfattas av reglerna kring karensavdrag, men det kan finnas undantag beroende på kollektivavtal, anställningsavtal eller arbetsgivarens policy.

Vad är sjukavdrag?

Sjukavdrag är det belopp som dras från din lön när du är sjuk. Förutom karensavdraget, som görs för den första sjukdagen, kan ytterligare avdrag göras beroende på hur din sjuklön är strukturerad. I Sverige är det vanligt att du får 80% av din lön som sjuklön från och med den andra sjukdagen upp till dag 14.

Karensavdrag vs. Sjukavdrag

Medan karensavdraget endast tillämpas på den första sjukdagen, refererar sjukavdrag till det totala avdraget från din lön under hela sjukperioden. Karensavdraget är alltså en del av det totala sjukavdraget.

Karensavdrag är ett viktigt begrepp att förstå för den som arbetar i Sverige. Det representerar den ekonomiska effekten av att vara sjuk den första dagen och är en del av det bredare systemet av sjuklöneavdrag. För att få fullständig klarhet i hur det tillämpas på din arbetsplats, konsultera ditt anställningsavtal eller tala med din arbetsgivare.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi