November 15, 2023

Kan min partner få pension från mitt svenska aktiebolag om han inte får lön?

Kan min partner få pension från mitt svenska aktiebolag om han inte får lön?

I Sverige finns det specifika regler och krav som styr möjligheten till att ta ut pension från ett aktiebolag, och generellt är rätten till pension knuten till anställning och lön.

Om partnern inte får lön:

Om din partner inte är formellt anställd och inte mottar lön från företaget, skulle det normalt sett vara svårt att motivera och genomföra pensionsavsättningar eller pensionsutbetalningar för hen genom bolaget. Pensionsinbetalningar är i normala fall en del av den totala kompensationen för anställda och ska rapporteras som sådana till skattemyndigheterna.

Faktorer att beakta

Förmåner och arbetsgivaravgifter:

Pensionsavsättningar är vanligtvis en förmån som arbetsgivare tillhandahåller anställda, och arbetsgivaravgifter behöver betalas på dessa.

Skatteregler:

Det finns specifika skatteregler och avdragsrättigheter för företag som gör pensionsinbetalningar. Ofta måste den anställde ha haft en viss inkomstnivå under en viss period för att företaget ska kunna göra avdrag för pensionsinbetalningar.

Förvärvsinkomst:

En person måste ha haft förvärvsinkomst (d.v.s. inkomst från arbete) för att ackumulera rätt till avsättningar till den allmänna pensionen. Om din partner inte har någon lön från företaget, ackumuleras ingen sådan rätt.

Pensionsplan:

Om företaget har en pensionsplan, ska den följa specifika regler och vara konsekvent tillämpad på alla anställda.

Ägarförhållanden:

Om din partner är delägare i bolaget, kan detta också påverka möjligheterna för pension och andra uttag från företaget.

Om din partner inte är anställd och inte mottar lön från aktiebolaget, skulle det vara komplicerat och troligen inte möjligt att rättfärdiga pensionsavsättningar för honom/henne genom bolaget, i synnerhet med tanke på gällande regler och skattelagstiftning.

För specifik rådgivning och guidning, rekommenderas att du kontaktar en revisor eller skatterådgivare som har detaljerad kunskap om gällande regler och praxis för företag och pensioner i Sverige.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi