November 14, 2023

Kan jag anställa min partner i mitt aktiebolag?

Kan jag anställa min partner i mitt aktiebolag i Sverige och vad kan jag min partner i lön?

Ja, du kan definitivt anställa din partner i ditt aktiebolag i Sverige. Det finns inga lagar som förbjuder att man anställer familjemedlemmar i sitt företag. Det finns dock några viktiga aspekter att tänka på när du anställer en make/maka eller partner i ditt företag.

Lön och anställning

Rättvis lön: Lönen som du betalar till din partner bör vara rimlig och marknadsmässig för det arbete som utförs. Det är viktigt att lönen står i proportion till arbetsinsatsen och kompetensen som krävs för positionen.

Anställningsavtal: Precis som med alla andra anställda, bör du upprätta ett skriftligt anställningsavtal med din partner. Avtalet bör innehålla detaljer om arbetsuppgifter, arbetstider, semester, lön och andra anställningsvillkor.

Arbetsgivaravgifter: Kom ihåg att du som arbetsgivare också behöver betala arbetsgivaravgifter på lönen som du betalar ut till din partner.

Skattemässiga konsekvenser

3:12-regler: Dessa regler gäller för beskattning av löner och utdelningar i fåmansföretag och kan vara relevanta om du och din partner äger företaget tillsammans. Dessa regler är komplexa och kan ha betydande skattemässiga konsekvenser, så det är viktigt att diskutera dem med en skatterådgivare.

Förmånsbeskattning: Om du erbjuder din partner vissa förmåner, som till exempel en tjänstebil eller bostad, kan det vara förmånsbeskattning på dessa. Se till att dessa är korrekt rapporterade och beskattade.

Etiska och professionella aspekter

Professionell relation: Det är viktigt att bibehålla en professionell relation på arbetsplatsen och att arbetsrelaterade beslut fattas på ett objektivt och rättvist sätt.

Arbetsmiljö: Se till att arbetsmiljön är hälsosam och att relationerna på arbetsplatsen inte påverkas negativt av den privata relationen.

Lön och utdelning

Brytpunkter och skatt: Välj en lönenivå som är optimal utifrån aktuella skattesatser och brytpunkter. Konsultera en ekonomisk rådgivare för att fastställa en lön som är skattemässigt gynnsam både för bolaget och för din partner.

Att anställa en partner eller familjemedlem kan vara en utmärkt lösning för många småföretagare, men det är viktigt att hantera relationen professionellt och att alla ekonomiska och skattemässiga aspekter hanteras korrekt. Därför rekommenderas det starkt att du diskuterar situationen med en revisor eller juridisk rådgivare för att se till att alla aspekter beaktas och hanteras på bästa möjliga sätt.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi