November 15, 2023

Hur mycket lön kan en ägare i ett aktiebolag i Sverige ta ut?

Hur mycket lön kan en ägare i ett aktiebolag i Sverige ta ut upp till brytpunken och hur mycket samt när de kan ta ut aktieutdelning

Löneuttag och brytpunkt

I Sverige finns det skattemässiga regler som ofta påverkar hur mycket lön en ägare av ett aktiebolag väljer att ta ut, för att optimera för skatter och avgifter. "Brytpunkt" hänvisar ofta till den lön upp till vilken särskild löneskatt på pensionskostnad (SLP) inte behöver betalas.

Brytpunkten kan ändra sig från år till år. Ett allmänt riktvärde fram till 2022 var att brytpunkten låg runt en lön om 567 500 SEK per år (ungefär 47 292 SEK per månad), men det är nödvändigt att verifiera de exakta siffrorna för det aktuella beskattningsåret eftersom dessa siffror kan ändras.

Aktieutdelning

Aktieutdelning och kapitalvinst från försäljning av aktier i ett "kvalificerat" fåmansföretag (dvs. ett företag där få personer kontrollerar en betydande andel av företaget) kan beskattas antingen som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst, beroende på om vissa villkor uppfylls.

Reglerna kring utdelning och beskattning av denna är komplexa och innefattar bland annat:

Utdelningsutrymme: För att kunna ta ut aktieutdelning skattefördelaktigt behöver företaget ha ett utdelningsutrymme. Detta byggs upp med hjälp av bolagets vinst.

Utdelningsbeskattning: En del av utdelningen beskattas till en lägre procentsats (20% enligt lagstiftningen fram till 2022) om den ligger inom ramen för det s.k. utdelningsutrymmet, medan övrig utdelning kan beskattas som lön.

Grundavdrag: Om vissa villkor är uppfyllda kan du göra ett grundavdrag som minskar den beskattningsbara delen av utdelningen.

3:12-reglerna: Dessa regler styr hur mycket utdelning som kan tas ut till den lägre skattesatsen och hur mycket som kan tas ut som lön från aktiebolag där ägaren är verksam. Dessa regler är särskilt komplexa och kan vara föremål för förändring, så det är rekommenderat att du konsulterar en skatteexpert.

Notera att detta är generella riktlinjer och att reglerna är komplexa och kan förändras genom politiska beslut. Att optimera löneuttag och utdelning från aktiebolag är en komplex fråga och det är starkt rekommenderat att diskutera dessa frågor med en kvalificerad revisor eller skatterådgivare.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi