November 14, 2023

Hur mycket får jag i sjuklön?

Hur mycket får jag i sjuklön?

När man inte kan arbeta på grund av sjukdom är det viktigt att veta hur mycket man kan förvänta sig i sjuklön. Denna guide är här för att hjälpa dig att förstå sjuklönens struktur och hur den beräknas.

Hur räknar man ut sjuklön?

I Sverige är sjuklönens grundprincip att den ska uppgå till en viss procent av din ordinarie lön. För de första 14 dagarna av sjukfrånvaro, bortsett från karensdagen, betalar arbetsgivaren ut sjuklön som oftast motsvarar 80% av den anställdes ordinarie lön. Denna procentsats kan variera beroende på kollektivavtal och andra avtal.

Hur mycket kan man få i sjukersättning?

Efter att arbetsgivaren slutat betala sjuklön, och om du fortfarande inte kan arbeta, kan du vara berättigad till sjukersättning från Försäkringskassan. Sjukersättningens storlek beror på din tidigare inkomst, men den uppgår generellt till ungefär 64-77% av din tidigare lön, dock med ett takbelopp.

Hur mycket är lägsta sjukersättning?

Det finns ett garanterat minimibelopp för sjukersättning för att säkerställa att alla får en grundläggande inkomst. Exakt belopp kan variera över tid och baseras på prisbasbeloppet, men det är viktigt att kolla med Försäkringskassan eller aktuella myndigheter för det nuvarande beloppet.

Får man ob i sjuklön?

Nej, i de flesta fall inräknas inte ob-tillägg (obekväm arbetstid) i beräkningen av sjuklön. Sjuklönen baseras i regel på den fasta ordinarie lönen. Eventuella tillägg som ob-tillägg beaktas därför inte när sjuklönen räknas ut.

Sjuklön och sjukersättning är viktiga aspekter av inkomstskyddet i Sverige. För att fullt ut förstå hur mycket du får i sjuklön eller sjukersättning bör du rådgöra med din arbetsgivare, ditt fackförbund eller Försäkringskassan.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi