November 14, 2023

En djupdykning i pension och försäkringar för arbetsgivare

En djupdykning i pension och försäkringar för arbetsgivare

Arbetsgivare ställs ofta inför dilemman och frågor när det kommer till pension och försäkringar för sina medarbetare. Svaren är inte alltid enkla, de påverkas av företagets eventuella kollektivavtal eller andra försäkringslösningar som de valt. Här är en övergripande guide för att belysa några av de aspekter som bör övervägas.

Kollektivavtal och dess påverkan på försäkringar

Ett företag som är bundet av kollektivavtal har förpliktelser att teckna avtalsförsäkringar för sina medarbetare. I avsaknad av kollektivavtal är detta valfritt, dock kan vissa branscher, som byggbranschen, ha särskilda krav på likvärdiga försäkringar.

Avtalspension: Ett kollektivavtalspåverkat område

Avtalspension, eller tjänstepension, varierar beroende på kollektivavtalet och kan ha olika villkor för arbetare och tjänstemän. Även utan kollektivavtal kan arbetsgivare erbjuda tjänstepension, vilket kan gestalta sig olika beroende på vald leverantör.

Omställningsstöd: En bro mellan anställningar

Omställningsstödet är konstruerat för att stödja anställda genom uppsägning, sjukdom eller vid anställningens slut. Även om det traditionellt är knutet till kollektivavtal, kan företag utan dessa avtal anordna liknande stöd via olika aktörer.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA): En omfattande skyddsnät

TFA är en omfattande försäkring som ger medarbetare skydd under och mellan arbetstiden och även om en sjukdom förvärras på grund av arbete. Den kan ersätta förlorad inkomst och täcka kostnader kopplade till skadan, med vissa undantag som trafikolyckor.

Avtalsgruppförsäkring (AGS) och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL): Varierande tillämpningar

AGS och TGL, trots att de båda är livförsäkringar, appliceras olika för olika yrkeskategorier och har olika ansökningsprocesser. Viktigt är att informera anställda om att specificera förmånstagare för att säkerställa att ersättningarna går till rätt person.

Valfrihet och vikten av försäkring för företag utan kollektivavtal

För företag utan kollektivavtal kan pensioner och försäkringar tecknas på en valfri grund. Detta inkluderar möjligheten att anpassa tjänstepensionsförsäkringar, vilket dock många företag väljer bort – en situation som berör omkring hälften av dessa företag.

Att navigera genom komplexiteten av pensioner och försäkringar kan vara en utmaning för arbetsgivare. Oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte finns det en mängd aspekter att överväga och potentiella lösningar att utforska. Att skräddarsy lösningar som matchar företagets och medarbetarnas behov är inte bara en god praxis utan även en nyckel till en långsiktigt stabil och trygg arbetsplats.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi