November 13, 2023

Att glömma att uppdatera bolagsförordningen kan bli en dyr affär

Att glömma att uppdatera bolagsförordningen kan bli en dyr affär

Att driva ett aktiebolag (AB) i Sverige innebär att följa ett regelverk där bolagsordningen utgör en kärnkomponent. Denna interna "lagbok" fastställer fundamentala aspekter av företagets struktur och verksamhet. Men vad händer när denna dokumentation försummas eller förblir oaktualiserad? Det kan, som titeln antyder, bli en dyr affär.

Bolagsordningens Roll

Bolagsordningen är inte bara ett formellt dokument utan agerar som en karta som leder bolagets interna och externa beslutsprocesser. Den stipulerar viktiga detaljer om företaget såsom dess namn, säte, föremål för verksamheten, aktiens nominella belopp, och antalet aktier. Vid viktiga förändringar i bolagets struktur eller verksamhet är det essentiellt att se över och vid behov uppdatera bolagsordningen.

Lagar och Förordningar

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen behöver ändringar i bolagsordningen godkännas genom ett beslut på en bolagsstämma och därefter registreras hos Bolagsverket inom vissa tidsramar. Att neglicera denna process kan inte bara skapa rättslig osäkerhet utan också leda till konsekvenser som böter för försenad rapportering och ansvarsutkrävande vid tvister.

Ekonomiska Implikationer

Föreställ dig ett scenario där företaget väljer att ändra inriktning på sin verksamhet utan att uppdatera bolagsordningen. Detta kan innebära att företaget opererar på en icke-godkänd verksamhetsgrund, vilket i sin tur kan skapa problem vid exempelvis affärstransaktioner, företagsförsäljning eller i händelse av en rättstvist där företagets verksamhet granskas.

Investeringar och Tillväxt

Investeringar och företagsutveckling kan påverkas negativt av en inaktuell bolagsordning. Om det uppstår tvivel om bolagets struktur eller verksamhetens legitimitet kan det avskräcka potentiella investerare. Vidare kan en inkorrekt bolagsordning ställa till problem vid exempelvis en kapitalanskaffning, där antalet utgivna aktier överstiger det som är tillåtet enligt bolagsordningen.

Relationshantering

Transparens och tydlighet gentemot kunder, leverantörer och andra affärspartners är kritiskt för att upprätthålla goda affärsrelationer. En korrekt och uppdaterad bolagsordning undanröjer onödiga missförstånd eller tvivel om företagets verksamhet och avsikter, och är därmed ett viktigt verktyg för att bygga och upprätthålla förtroende.

Att hålla bolagsordningen aktuell är inte bara en rättslig förpliktelse, utan är även centralt för att bevara och främja företagets ekonomiska och relationella välmående. Att investera tid och resurser i att säkerställa att bolagsordningen speglar företagets faktiska tillstånd och ambitioner är, i längden, en ekonomiskt sund strategi. Att inte göra det kan, som vi sett, bli en dyr historia.

Notera att lagstiftningen och praxis kan ha ändrats och därför bör du alltid rådfråga en jurist eller relevant expertis för den senaste informationen och skräddarsydd rådgivning.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi