November 9, 2023

Aktiebolag eller enskild firma? Del 2

Aktiebolag eller enskild firma? Del 2

Här är del två i guiden som belyser några av de viktigaste skillnaderna mellan Aktiebolag och Enskild firma.

Medarbetare och Lön

Enskilt bolag:

Ägaren tar ut lön genom att göra uttag från företaget och betalar då egenavgifter.

Många gånger anses ägaren som en egenföretagare eller frilansare snarare än en anställd.

Aktiebolag:

Ägaren kan vara anställd i företaget och ta ut en regelbunden lön, på vilken arbetsgivaravgifter betalas.

Löneutbetalning till ägaren måste hanteras korrekt och bokföras som lönekostnad.

Mervärdesskatt (Moms)

Enskilt bolag:

Måste registrera sig för moms om omsättningen överstiger en viss gräns (för närvarande 30 000 SEK under en rullande 12-månadersperiod).

Aktiebolag:

Måste även här registrera sig för moms om omsättningen överstiger samma gräns.

Ansökan om momsregistrering kan göras samtidigt som företaget registreras.

Utdelning och Överlåtelse av Företaget

Enskilt bolag:

Svårare att överlåta eller sälja, eftersom företaget och ägaren juridiskt sett är detsamma.

Aktiebolag:

Enklare att överlåta eller sälja genom att sälja aktierna i bolaget.

Utdelning kan ges till aktieägarna utifrån vinst och andra ekonomiska faktorer, vilket kan vara skattemässigt fördelaktigt under vissa omständigheter.

Investerare och Expansion

Enskilt bolag:

Mindre attraktivt för investerare eftersom det inte går att köpa andelar i företaget.

Aktiebolag:

Möjligt att ta in externa investerare genom försäljning av aktier.

Kan vara lättare att expandera och växa, särskilt om ytterligare kapital behövs.

Varumärke och Image

Enskilt bolag:

Kan uppfattas som mindre professionellt eller mindre stabilt av vissa kunder eller partners, särskilt i vissa branscher.

Aktiebolag:

Kan framstå som mer etablerat och ha en starkare position när det gäller förhandlingar eller affärsrelationer.

Regelverk och Byråkrati

Enskilt bolag:

Generellt sett mindre byråkrati och enklare regelverk att förhålla sig till.

Färre lagkrav gällande bokföring och administration jämfört med aktiebolag.

Aktiebolag:

Flera juridiska och byråkratiska krav som behöver uppfyllas, inklusive mer omfattande bokföring och årsredovisningar.

Valet mellan ett enskilt bolag och ett aktiebolag handlar i stor utsträckning om ägarens mål med verksamheten, behovet av kapital, risktolerans och framtidsvisioner för företaget. Båda bolagsformerna har sina för- och nackdelar, och det gäller att väga dessa mot varandra för att finna den struktur som passar bäst för just din verksamhet och dina ambitioner.

Notera att detta är en allmän vägledning och att det alltid är rekommenderat att konsultera en expert inom företagsekonomi eller juridik för att säkerställa att ditt val av företagsform är optimalt utifrån dina specifika förutsättningar och mål.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi